Κεδρηνού 79, Αθήνα 11522

Τηλ: 210 6437610

Fax: 210 6411226

E-mail: [email protected]

Η TAXWEB δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες πελάτες.  Ο κάθε πελάτης βρίσκεται σε επαφή με τον προσωπικό του σύμβουλο.  με εμπειρία και ενήμερες γνώσεις στο αντικείμενο, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε κάθε είδους λογιστικές υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες κατοίκους Ελλάδας ή Εξωτερικού, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με συνέπεια.

διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ο εναρμονισμός της επιχείρησής σας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ανάλογα και με το αντικείμενο εργασιών σας είναι ο στόχος μας παρά τις διαρκείς αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς.

διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επικείμενους, νέους αλλά και υφιστάμενους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που θέλουν να αξιολογήσουν και να πραγματοποιήσουν μια ιδέα ή μια συνεργασία αλλά και να παρα

διαβάστε περισσότερα