Λογιστικές- Φοροτεχνικές υπηρεσίες


Η TAXISWEB δραστηριοποιείται

  • στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (τεχνο-οιικονομικών μελετών) και
  • στην παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών

σε επιχειρηματικούς πελάτες, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.
Επίσης παρέχει φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες, κατοίκους Ελλάδας ή εξωτερικού, σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, επενδυτικά, διευθέτησης προσωπικών περιουσιακών στοιχείων σε κινητές και ακίνητες αξίες κ.λ.π.
Τα στελέχη μας έχουν πολυετή εμπειρία και ενήμερες γνώσεις μέσα από διαρκή επιμόρφωση.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας