Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

 

Η TAXISWEB παρέχει όλες τις λογιστικές, επενδυτικές, φοροτεχνικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Επιπλέον, διαθέτουμε έντονη παρουσία στην αγορά σε θέματα Πληροφορικής στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοχώρων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι έμπειροι συνεργάτες μας θα εστιάσουν στην εταιρεία σας σε μακροχρόνια βάση αλλά και μεμονωμένα, κατά περίπτωση ή για συγκεκριμένα έργα ή και σε όλα τα προσφερόμενα αντικείμενα μας με σκοπό την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας σας.

Η TAXISWEB είναι η ολοκληρωμένη λύση για τα νομικά πρόσωπα όλων των μορφών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, σε ατομικές επιχειρήσεις, όπως εμπορικά, καταστήματα, ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, τεχνικούς όλων των κλάδων κ.λ.π. αλλά και σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων εταιρειών που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, είτε από το γραφείο μας είτε στην έδρα των εταιρειών και την τήρηση λογιστικών βιβλίων Β΄ κατηγορίας. Παράλληλα παρέχεται υποστήριξη σε θέματα φοροτεχνικά, εργατικά και επενδυτικά.

Αναλαμβάνουμε τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Σ.Π.Α.) με σκοπό την απόκτηση κεφαλαίου κίνησης ή παγίων στοιχείων με μερική δωρεάν χρηματοδότηση ή επιδότηση επιτοκίου.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας