Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 

Εστιάζοντας στις διαρκείς αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς και την αδυναμία των επιχειρήσεων να προβλέψουν και να προγραμματίσουν, η εταιρεία μας παρέχει αξιόπιστες και διαρκώς ενήμερες πληροφορίες για τον εναρμονισμό της επιχείρησής σας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ανάλογα με το αντικείμενο εργασιών σας.

Οι καταρτισμένοι συνεργάτες μας ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων, στη διευθέτηση και ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων, ακόμα και παλαιότερων ενώ παρακολουθούν τις φορολογικές εξελίξεις και προετοιμάζονται για τις μεταβολές.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας