Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Οι έμπειροι συνεργάτες μας αναλύουν και σχεδιάζουν το επιχειρηματικό σας πλάνο είτε η επιχείρησή σας είναι υφιστάμενη είτε προς σύσταση. Επιβλέπουν τη σωστή διαχείρηση εισπράξεων, πληρωμών και διαθεσίμων (Ταμειακών Ροών). Παρέχουν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα: εργατικά, επενδυτικά, την εκπόνιση του προυπολογισμού της εταιρείας σας και την παρακολούθηση της υλοποίησης του, την ανάλυση και μελέτη της εμπορικής σας δραστηριότητας, των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κ.α.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας