Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων

Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων

 

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε την επιχειρηματική σας ιδέα, αφενός με τη μελέτη σκοπιμότητας και την ανάλυση κόστους και οφέλους και αφετέρου με την υλοποίησή της:

  • Καθοδήγηση ή και αντιπροσώπευση στα Επιμελητήρια
  • Εγγραφή στα Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Σύνταξη καταστατικών
  • Καταχώρηση επωνυμίας, απαραίτητες δημοσιεύσεις
  • Έναρξη στην Εφορία
  • Θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων.

Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας