Υπηρεσίες σε ιδιώτες

Υπηρεσίες σε ιδιώτες

 

Οι ιδιώτες πελάτες μας χαίρουν της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης στις προγραμματισμένες ετήσιες φοροτεχνικές εργασίες τους αλλά και στις κατά περίπτωση έκτακτες ανάγκες τους. Οι έμπειροι συνεργάτες μας είναι ενήμεροι με τις εκάστοτε αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο και έτοιμοι να διευθετήσουν κατά τον πιο συμφέροντα τρόπο τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών με υπευθυνότητα και απόλυτη εχεμύθεια.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας