Εργατικά/Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

Εργατικά/Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

 

Η TAXISWEB προσφέρει υπηρεσίες μηχανογραφημένης μισθοδοσίας όσα άτομα και αν απασχολεί η εταιρεία σας ή το οικοδομικό σας έργο. Το σύγχρονο και διαρκώς ενήμερο λογισμικό μας εξασφαλίζει τη σωστή μηνιαία έκδοσή της και την τακτική υποβολή όλων των σχετικών καταστάσεων στις δημόσιες υπηρεσίες.


Παρέχουμε συμβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα καθώς και υποστήριξη σε μεμονωμένες περιπτώσεις ελέγχων, εκπροσώπησης στην Επιθεώρηση Εργασίας, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, προϋπολογισμού μισθοδοσίας, ορθή τήρηση Βιβλίων Αδειών κ.λ.π. Ενδεικτικά οι προσφερόμενες εργασίες περιλαμβάνουν:

 

  • Προϋπολογισμός κόστους πρόσληψης ή απόλυσης προσωπικού
  • Συμβουλές σε εργατικά και μισθοδοτικά θέματα
  • Υπολογισμός και εκκαθάριση μισθοδοσίας των εργαζομένων
  • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ.
  • Ηλεκτρονική υποβολή ενσήμων ΑΠΔ.
  • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία.
  • Προετοιμασία παραστατικών για την ηλεκτρονική πληρωμή υποχρεώσεων
  • Έκδοση βεβαιώσεων προσωπικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας