Μηχανογραφική Υποστήριξη

Μηχανογραφική Υποστήριξη

 

Στην έναρξη ή ανακαίνιση της επιχείρησης πολλές φορές αξιολογείται η μηχανογραφική υποστήριξη της. Αρχικά επιδιώκεται η αξιοποίηση του υπάρχοντος λογισμικού. Εφόσον όμως χρειαστεί, η TAXISWEB με τους έμπειρους συνεργάτες της θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο μηχανογραφικό λογισμικό και υλικό, να το παραμετροποιείσετε, να εκπαιδεύσετε το προσωπικό του οργανωμένου λογιστηρίου σας ως προς το χειρισμό του και να το ελέγχετε προκειμένου να παράγονται ορθά οι επίσημες λογιστικές καταστάσεις.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας