Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

Οργάνωση και Επίβλεψη Λογιστηρίων

 

Οι έμπειροι συνεργάτες της TAXISWEB αναλαμβάνουν την οργάνωση και την επίβλεψη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση προτείνοντας προσαρμογές προς τη διευκόλυνσή σας, αν χρειάζονται, στα θέματα της μηχανοργάνωσης και της ολοκλήρωσης των λογιστικών εργασιών που απαιτούνται σε ετήσια βάση. Αρχικά επιδιώκουμε την αξιοποίηση του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος. Σε περίπτωση παλαιότητας ή ακαμψίας κατέχουμε την τεχνογνωσία να προτείνουμε άλλα πιο σύγχρονα συστήματα.

Αρχικά ολοκληρώνονται έλεγχοι εφαρμογής του Φορολογικού, Εμπορικού και Εργατικού Δικαίου και της ορθής τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου για την αποφυγή κυρώσεων και προστίμων. Η συνεχής επίβλεψη που ακολουθεί συμβάλλει στην ομαλή και αυτοματοποιημένη διεξαγωγή όλων των εργασιών και υποχρεώσεων καθημερινά αλλά και σε ετήσια βάση, όπως η οργάνωση αποθήκης, η κοστολόγηση, η τήρηση αποθεμάτων, η σύνταξη των ετήσιων καταστάσεων και η λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων. Επιδιώκουμε την οργάνωση συστημάτων για την αυτόματη διεργασία εσωτερικών ελέγχων με σκοπό την αποφυγή παραλείψεων και λαθών.

Σε εμάς απευθύνονται εταιρείες όλων των νομικών μορφών ή επαγγελματίες με μπλοκάκια. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται απευθείας από το γραφείο μας ή με την παρουσία στελέχους μας στο χώρο του μηχανογραφημένου λογιστηρίου της επιχείρησης σας ή με την επίβλεψη του δικού σας στελεχωμένου και μηχανογραφημένου λογιστηρίου.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας