Θέματα Ακίνητης Περιουσίας

Θέματα Ακίνητης Περιουσίας

 

Η εταιρεία μας υποστηρίζει όλες τις λογιστικές και λοιπές εργασίες που αφορούν τα ακίνητά σας, όπως η καταχώρηση ή και η τροποποίηση των εντύπων Ε9, ΕΝΦΙΑ, η κατάθεση δικαιολογητικών στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία κ.λ.π. κατόπιν εντολής ανάθεσης από μέρους σας.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας