Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Ελεγκτικές Υπηρεσίες

 

Στα πλαίσια της τυπικής απεικόνισης των στοιχείων της επιχείρισης με βάση τα πρότυπα, η TAXISWEB προσφέρει ελεγκτικές υπηρεσίες στις συνεργαζόμενες εταιρείες, εστιάζοντας στα δεδομένα που προκύπτουν με σκοπό την ανάλυσή τους για να εντοπίζονται ιδιαιτερότητες, προβλήματα ή αδυναμίες, έτσι ώστε να προτείνονται λύσεις για την επιτυχή διαχείριση της εταιρείας.

Τυπικά οι ελεγκτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

- Τακτικό έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

- Έκτακτο έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

- Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

- Έλεγχο διαδικασιών


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας