Φορολογικά Θέματα για τους Κατοίκους Εξωτερικού

Φορολογικά Θέματα για τους Κατοίκους Εξωτερικού

 

Οι Έλληνες Κάτοικοι Εξωτερικού αντιμετωπίζουν αποδοτικά τις τακτικές ή έκτακτες φορολογικές τους υποχρεώσεις, αφού βρίσκονται σε μόνιμη επαφή με την εταιρεία μας και τους παρέχονται διαρκείς ενημερώσεις από τα έμπειρα στελέχη μας. 

Βάσει του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων προσδιορίζεται από τα οικονομικά και ζωτικά συμφέροντά τους. Οι πρόσφατες, διαρκείς και ανεπιθύμητες τροποποιήσεις του φορολογικού καθεστώτος των Κατοίκων Εξωτερικού έχουν διαμορφώσει σύγχυση και δυσμένεια στη φοροτεχνική αγορά που οι Κάτοικοι Εξωτερικού θεωρούν με καχυποψία.

Η εμπειρία των στελεχών της εταιρείας μας που προέρχεται από την πολυετή ενασχόληση με τα θέματα των Κατοίκων Εξωτερικού καθώς και ο μακρύς κατάλογος των πελατών μας δίνουν τη δυνατότητα παροχής έγκυρων και αξιόπιστων συμβουλών στα θέματα που τους αφορούν, όπως η αλλαγή φορολογικής κατοικίας, οι δηλώσεις εισοδήματος, τα διάφορα θέματα ακίνητης περιουσίας κ.λ.π.

Η εταιρεία δύναται να αναλάβει την παρακολούθηση και διεκπεραίωση παλαιών  φορολογικών ή ασφαλιστικών υποθέσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας