Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

Σύνταξη και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων

 

Η υπεύθυνη σύνταξη της φορολογικής δήλωσης (έντυπα Ε1, Ε2) των ιδιωτών πελατών μας έχει ως στόχο την δίκαιη και νόμιμη καταβολή φόρων από μέρους τους. Οι κατά περίπτωση πρόσθετες υποχρεώσεις που θα προκύψουν, όπως η ανάλωση κεφαλαίου, η σύνταξη συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων ετών, ο υπολογισμός τεκμηρίων ολοκληρώνονται πριν την κατάθεση ή ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας