Εταιρεία

Εταιρεία

 

Η TAXISWEB ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνοοικονομικών Μελετών και Λογιστικών Υπηρεσιών.

Στόχος είναι η ποιοτική και ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών πελατών με συνέπεια και εχεμύθεια.

Οι διαρκείς αλλαγές στα λογιστικά οικονομικά, επενδυτικά και νομικά θέματα που διέπουν το επιχειρηματικό περιβάλλον επιβάλλουν την αξιόπιστη, έμπειρη και ενήμερη παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Οι πρόσφατες οικονομικές συγκυρίες έχουν επιφέρει πολλές και συχνές αλλαγές στα φοροτεχνικά και ευρύτερα λογιστικά θέματα των ιδιωτών πελατών. Ο κάθε ιδιώτης έχει την απόλυτη ανάγκη των προσωπικών, εμπιστευτικών υπηρεσιών μας προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Η φιλοσοφία μας είναι η πελατοκεντρική εξυπηρέτηση με γνώση, εμπειρία και επαγγελματισμό σε ανταγωνιστικό κόστος.

Στόχος μας είναι η παροχή λογιστικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών προς νομικά και φυσικά πρόσωπα. Βασιζόμαστε στην πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας με άδειες Α΄ Τάξης σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, στην άριστη τεχνική υποδομή που είναι αποτέλεσμα της σύγχρονης μηχανογράφησης και μηχανοργάνωσης του γραφείου μας και στην διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών μας σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά, ασφαλιστικά, επενδυτικά και στους αναπτυξιακούς νόμους. 


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας