Λογιστικές Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες για να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εταιρείας.
Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη και προσφέρουμε τις ανάλογες εργασίες, παρέχοντας: την τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας, την υποστήριξη ενός λογιστικού γραφείου που χρειάζεται μια μικρή εταιρεία ή τον έλεγχο και την επίβλεψη που χρειάζεται μια μεγαλύτερη εταιρεία. Υποστηρίζουμε επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, διπλογραφικά βιβλία ή και μισθωτούς με μπλοκάκι.

Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία:

 • Λογιστική τήρηση βιβλίων και παρακολούθηση (Β’ κατ.) για επαγγελματίες με έδρα την οικία τους
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Ηλεκτρονική τήρηση καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Προετοιμασία παραστατικών για την ηλεκτρονική πληρωμή υποχρεώσεων
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις εταιρειών

Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία:

 • Ολοκληρωμένη τήρηση μηχανογραφημένου λογιστηρίου
 • Ανάπτυξη λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Περιοδικά Reporting
 • Λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως
 • Δημοσίευση στοιχείων στο ΓΕΜΗ
 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • Προετοιμασία παραστατικών για την ηλεκτρονική πληρωμή υποχρεώσεων
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.

Μισθωτοί με μπλοκάκι

 • Ολοκληρωμένη τήρηση των βιβλίων σας
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Υποβολή Δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά
 • Παρακολούθηση Μητρώου Παγίων και Αποσβέσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Προετοιμασία παραστατικών για την ηλεκτρονική πληρωμή υποχρεώσεων.

Για την αποτελεσματική τήρηση των βιβλίων της εταιρείας σας από απόσταση, επιβλέπουμε:

 • Τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης) σύμφωνα με τα ΕΛΠ
 • Την τήρηση των προϋπολογιστικά συμφωνημένων κατευθύνσεων σε θέματα λογιστικά, φοροτεχνικά, μισθοδοτικά, εσωτερικού ελέγχου, κλπ
 • Την παραγωγή των περιοδικών reports
 • Τις λογιστικές εργασίες κλεισίματος χρήσεως.

 

Η εταιρεία μας είναι στελεχωμένη με καταρτισμένους συνεργάτες που παρακολουθούν συνεχώς τις διαδικασίες και αλλαγές σε όλα τα λογιστικά θέματα. Ο προσωπικός σας σύμβουλος θα σας ενημερώνει για τις αλλαγές στα ζητήματα που σας αφορούν δίνοντας άμεσες και έγκυρες λύσεις.

 

 

 


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας