Συντάξεις

Συντάξεις

 

Αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την κατάθεση τους στο ασφαλιστικό σας ταμείο στο ελάχιστο δυνατόν χρονικό διάστημα. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα εργασιών, την πορεία του οποίου ο πελάτης παρακολουθεί και προγραμματισμένος χρόνος ολοκλήρωσης που τηρείται αυστηρά.


Επικοινωνία


Τηλέφωνο: 2106437610

Fax: 2106411226

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Πανόρμου 39, Αθήνα, 11524


Φόρμα επικοινωνίας